Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...Więcej WTL na Facebooku

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Bartoszek: Zamiast 16.02 (czw.) o 11.30-13.00 konsultacje będą miały miejsce w środę 15.02 od 11.30-13.00 (w biurze dziekana)

ks. A. Malina: odwołane do 27.02.2017 (w tym czasie kontakt mailowy)

A. Maliszewska: z 2.03 na 24.02, godz. 11.30-13.00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. R. Dappa: II termin egzaminu z prawa - 03.03. (piątek), godz. 8.30

Newsy - Kategoria 'Ogłoszenia'


Godziny dziekańskie dla V roku teologii pastoralnej (dodano: 16.02.2017 - 17:17 )

W związku z rekolekcjami przed święceniami diakonatu i pielgrzymką po święceniach ogłaszam godziny dziekańskie dla V roku teologii pastoralnej w następujących dniach: 21.-24.02., 28.02.

ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek
dziekan WTL UŚ

Plany zajęć w semestrze letnim 2016/2017 (dodano: 09.02.2017 - 14:25 )

Zostały opublikowane rozkłady zajęć na semestr letni 2016/2017. Teologia stacjonarna (aktualizacja 17.02., godz. 6.35), niestacjonarna. Nauki o rodzinie I stopnia (aktualizacja 15.02., godz. 17.40), II stopnia (aktualizacja 16.02., godz. 19.00), II stopnia - niestacjonarne (aktualizacja 16.02., godz. 19.00).
Wszelkie zauważone błędy proszę zgłaszać ks. Maciejowi Basiukowi.

PS.
Jeżeli w przeglądarce wyświetlają się plany z semestru zimowego należy "wyczyścić pamięć/historię".
Ogłoszenie dla studentów VI roku teologii pastoralnej (dodano: 02.02.2017 - 20:09 )

Indeksy do egzaminu ex universa theologia należy złożyć w dziekanacie Wydziału Teologicznego UŚ najpóźniej do 7 lutego 2017 r.

Opłaty za studia niestacjonarne (dodano: 23.01.2017 - 16:20 )


Uwaga studenci studiów niestacjonarnych!

Przypominamy o formie wnoszenia opłat za studia, w semestrze letnim roku akad. 2016/2017:


– jednorazowo – 1 200 zł, tylko do 5 marca 2017 r.;
– po 5 marca 2017 r., opłata wynosi – 1 350 zł i można ją rozłożyć na trzy raty:
• 445,50 zł do 15 marca 2017 r.;
• 445,50 zł do 15 kwietnia 2017 r.;
• 459,00 zł do 15 maja 2017 r.


W obu przypadkach decyduje data wpływu na konto UŚ.


Jednocześnie informujemy, iż warunki wnoszenia opłat są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego (linki poniżej).


Uchwała nr 328 Senatu UŚ w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-3282014

Zarządzenie nr 71 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-712016

Praca sekretariatu studiów doktoranckich (dodano: 19.01.2017 - 16:40 )

W dniach 19-27 stycznia 2017 r. sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny.

Ankietyzacja oceny pracy nauczycieli akademickich (dodano: 11.01.2017 - 22:15 )

W dniach od 17 stycznia do 27 stycznia 2017 roku zostanie przeprowadzona ankietyzacja oceny pracy nauczycieli akademickich. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jej harmonogramem. Ewentualne uwagi w sprawie terminów lub sal proszę kierować na adres: monika.gwozdz©us.edu.pl
Szczegółowy plan ankietyzacji
Nowe źródła elektroniczne w CINiBA (dodano: 11.01.2017 - 14:02 )

Informujemy, że Uniwersytet Sląski wykupił dostęp do serwisu wydawnictw elektronicznych JSTOR (Wydział Teologiczny uczestniczy w finansowaniu przedsięwzięcia). Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
Ponadto:
Zostały zakupione w wydawnictwie de Gruyter nowe monografie w wersji elektronicznej.
Uzyskano dostęp testowy (do 9 marca) do dwóch baz: eBook Academic Collection (pełnotekstowa interdyscyplinarna baza książek elektronicznych) i Inderscience Online (pełnotekstowa interdyscyplinarna baza czasopism elektronicznych). Dostęp do baz jest możliwy w obrębie sieci akademickiej oraz za pośrednictwem systemu HAN.
Zapraszamy na studia podyplomowe! Trwa rekrutacja (dodano: 09.01.2017 - 16:29 )

Od semestru letniego 2016/2017 (rozpoczynającego się w lutym 2017) rozpoczynają się na naszym Wydziale Studia Podyplomowe Teologii Duchowości, Studia Podyplomowe Rodziny (pierwsza edycja), Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej (pierwsza edycja). Zapraszamy! Rekrutacja trwa!

Praca dziekanatu i sekretariatu (dodano: 16.12.2016 - 16:29 )

Informujemy, iż dziekanat i sekretariat Wydziału Teologicznego UŚ w dniach 23 grudnia 2016 r. – 6 stycznia 2017 r. będą nieczynne.

Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016 (dodano: 09.12.2016 - 14:57 )

Na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 13 grudnia 2016 r. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia chce przedstawić Wysokiej Radzie Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016. W związku z powyższym proszę nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego dla kierunku: nauki o rodzinie i dla kierunku: teologia oraz pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na ww. kierunkach o zapoznanie się z przygotowanym przez Wydziałowy Zespół projektem raportu, który stanowić będzie podstawę do dalszego procedowania sprawy. Proszę także Wydziałowe Samorządy Studentów i Doktorantów o wyrażenie swojej opinii w rzeczonej kwestii. Osoby, które chcą zgłosić do niniejszego Raportu swoje poprawki i uwagi proszę o kontakt mailowy lub o wstawienie się na otwartym posiedzeniu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 13.30 w sali 203/3.
Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016 [raport dostępny jest tutaj].

Z wyrazami szacunku
ks. dr Wojciech Surmiak
pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
Przejdź do strony
       >>